The Swedish pianist Erik Juliusson’s playing is  characterized by an introspective analytical approach, excellent polyphonic control and a powerful round sonority. These characteristics are especially manifested in the contrapuntally complex music of Bach, but is also on full display in his renditions of works by a wide range of composers including Beethoven, Brahms, Liszt, Scriabin and Prokofiev to mention a few names which stand out in his repertoire.

He was born in 1992 into a highly musical family in Stockholm. At the initiative of his oldest brother who early recognized Erik’s natural talent, he began taking piano lessons at the age of 8.

Stig Olsson, who was his teacher for 9 years, had a methodical and thoughtful style of teaching in the tradition of Walter Gieseking and Hans Leygraf.

It wasn’t, however, until Erik was around the age of 16-17, after he discovered and was deeply inspired by the legendary Canadian pianist Glenn Gould, that he began to practice the classical piano repertoire with a serious intent and was developing a passion for the music of Bach and Beethoven in particular.

With strong encouragement from a piano teacher that he studied with during the last year of high school in Malmö, he applied to The Royal Danish Academy of Music in Copenhagen and got admitted immediately, having prepared a program meticulously 6 months before the audition.

After several years of studies with Nina Gade and Friedrich Gürtler as teachers he finished his time at the Academy in 2016 with a Master’s degree in Piano Performance.

Between 2011 and 2019 he took lessons on a regular basis from the distinguished pianist Eugen Indjic.

Den svenske pianisten Erik Juliussons spel kännetecknas av ett introspektivt analytiskt tillvägagångssätt, excellent polyfonisk kontroll och en kraftfull rund klang. Denna karaktäristik manifesteras framförallt i tolkningar av Bachs kontrapunktiskt komplexa musik, men visar sig också i tolkningar av verk skrivna av ett brett spektrum av kompositörer som Beethoven, Brahms, Liszt, Scriabin och Prokofiev för att nämna några namn som särskilt utmärker sig i hans repertoar.

Han föddes 1992 i en mycket musikalisk familj i Stockholm. På initiativ av sin äldste bror som tidigt identifierade Eriks naturliga begåvning började han ta pianolektioner vid 8 års ålder.

Stig Olsson, som var hans lärare i 9 år, undervisade i en metodisk och eftertänksam stil i tradition med Walter Gieseking och Hans Leygraf.

Det var dock inte förrän Erik var 16-17 år, efter att han upptäckt och blivit djupt inspirerad av den legendariske kanadensiske pianisten Glenn Gould, som han började öva på den klassiska   pianorepertoaren med en seriös avsikt och utvecklade en passion för musiken av i synnerhet Bach och Beethoven.

Med stark uppmuntran från en pianolärare han studerade för det sista året på gymnasiet i Malmö, sökte han in till Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn och kom in direkt, efter 6 månaders noggranna förberedelser inför antagningsprovet.

Efter flera års studier med Nina Gade och Friedrich Gürtler som lärare avslutade han sin tid vid Konservatoriet 2016 med en Masterexamen i Piano.

Mellan åren 2011 och 2019 tog han regelbundet lektioner av den namnkunnige pianisten Eugen Indjic.